Photo by Tom Roberts on Unsplash

Veilige Software voor Ticketverkoop in Culturele Organisaties

Waar Moet Je Op Letten?

In het digitale tijdperk is het voor culturele organisaties cruciaal om een veilige online ticketverkoop te bieden. Verschillende beveiligingsaspecten worden besproken, van het gebruik van sterke wachtwoorden en tweestapsverificatie tot technische maatregelen zoals veilige HTTPS-verbindingen en gegevensversleuteling. Het belang van wettelijke naleving en voortdurende gebruikerseducatie wordt eveneens benadrukt.

Als culturele organisatie kun je er niet omheen: het aanbieden van veilige software voor online ticketverkoop is essentieel. Maar waar moet je op letten om dit goed te regelen? Een kort overzicht.

Sterke Wachtwoorden

Maak gebruik van sterke wachtwoorden en moedig medewerkers aan deze regelmatig te veranderen. Een tip? Gebruik een eenvoudige zin als wachtwoord, zoals "Elke dag sta ik als 1ste bij de bakker," waarbij je zowel hoofdletters, cijfers als leestekens gebruikt.

Tweestapsverificatie (2FA)

Overweeg het implementeren van tweestapsverificatie om een extra laag van beveiliging toe te voegen.

Beperkte Toegang

Alleen medewerkers die ticketsoftware nodig hebben voor hun werkzaamheden zouden toegang moeten hebben. Verleen hen enkel de specifieke toegangsrechten die voor hun taken nodig zijn.

Gebruikerseducatie

Train medewerkers en gebruikers over de risico's van phishing, social engineering en andere cyberdreigingen. Dit zal hen bewuster maken van veiligheidsprocedures.

Technische Veiligheid

  • Veilige Verbinding: Gebruik een HTTPS-verbinding voor de ticketsoftware.
  • Regelmatige Updates: Zorg voor de nieuwste beveiligingspatches en updates.
  • Frequente Back-ups: Maak regelmatige back-ups om gegevensverlies te voorkomen.
  • Monitoring en Auditing: Voer continu toezicht uit en overweeg veiligheidsaudits.
  • Gegevensversleuteling: Versleutel gevoelige klantgegevens, zowel tijdens overdracht als bij opslag.

AVG en Data Protection by Design

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of GDPR in het Engels, is het essentieel om "Data Protection by Design" te implementeren. Dit betekent niet alleen dat de technische veiligheid in orde moet zijn, maar ook dat je beleid en procedures moet hebben om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

  • Beveiligingsmaatregelen: Implementeer technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen, zoals encryptie, firewalls en regelmatige veiligheidsaudits.
  • Bewaartermijnen: Stel duidelijke bewaartermijnen vast voor persoonsgegevens en zorg voor verwijdering na afloop van deze termijn.
  • Datalekken: Meld datalekken binnen 72 uur aan de betreffende toezichthoudende autoriteit en informeer de betrokkenen als er een hoog risico is voor hun persoonlijke gegevens.
  • Verantwoordingsplicht: Houd documentatie bij van alle gegevensverwerkingsactiviteiten, zodat je kunt aantonen dat je voldoet aan de AVG-eisen.

Je Culturele Ridder in Nood

Platforms zoals Rood Fluweel kunnen je redden uit de technische jungle. Ze nemen veel technische en beveiligingsaspecten voor je uit handen, waardoor je je kunt concentreren op je culturele evenementen.

GDPR encryptie beveiliging wachtwoorden